SintJut.frl

Nieuws

Gepubliceerd door avanderzee op 17 juni 2015

afsluiting van de A6 Lemmer richting Joure

Gepost door Dorpsbelang op 11 maart 2017

 

Hierbij informeren wij u over de afsluiting van de A6 Lemmer richting Joure die binnenkort gaat plaatsvinden.

 

Afsluiting A6 woensdagavond 15 maart
Woensdag 15 maart van 22:00 – 04:00 uur is de A6 tussen afslag St. Nicolaasga en de rotonde bij Joure (route Lemmer richting Joure) afgesloten. Vanwege de weersomstandigheden in de afgelopen periode is het namelijk niet gelukt om de belijning goed op de weg te krijgen. Deze belijning is nu onduidelijk en slecht zichtbaar. Woensdagavond 15 maart past aannemer Gebr. Van der Lee dit aan, mits de weersomstandigheden dit toelaten. Daarom is de A6 tussen St. Nicolaasga en Joure dicht van 22.00 uur ’s avonds tot 4.00 uur ’s nachts. Voor de weggebruikers gelden de aangegeven omleidingsroutes. Houd rekening met een langere reistijd. 

 

Graag vragen we u dit bericht in uw eigen netwerk verder te verspreiden.

 

Voor vragen kunt u terecht bij Mente Bonestroo, omgevingsmanager Gebr. van der Lee, tel: 06-31027914

 

snelweg.png

 

Met vriendelijke groet,

 

Liesbeth Dijkstra

Communicatiemedewerker

Gebr. van der Lee

Project Knooppunt Joure


Informatiebulletin

Gepost door avanderzee op 21 februari 2017

info.jpg

Sintjohannesga, februari 2017
Informatiebulletin Dorpengemeenschap Sintjohannesga, Rotsterhaule e.o.

Beste inwoonster/inwoner,

Normaal gesproken valt er bij alle inwoners van Sintjohannesga, Rotsterhaule en Rohel om deze tijd een nieuws brief op de mat. DGS heeft vorig jaar aangegeven u te willen informeren via de website www.sintjut.frl

Ondanks de drukbezochte site en Facebookpagina, blijkt niet elke inwoner goed geïnformeerd over de activiteiten van DGS. Daarom willen we u graag via deze nieuwsbrief op hoofdlijnen informeren. Verdere informatie vindt u op onze website.

Wij realiseren ons dat niet iedereen toegang heeft tot facebook en/ of internet. Mocht u het op prijs stellen om via papier geïnformeerd te worden, kunt u dit aangeven bij een van de bestuursleden.
Voorzitter: Anne Bijker, H.J. Textorstrjitte 40, Sintjohannesga
Secretariaat: Vivian Nijholt, Streek 178, Rotsterhaule

Whatsapp Buurtpreventie (WABP)
Op 22 november 2016 is er een WhatsApp buurtpreventie (WABP) bijeenkomst geweest in de zaal van café Rusan. De politie heeft in samen werking met de gemeente en DGS tekst en uitleg gegeven hoe om te gaan met WABP. De opkomst vanuit het dorp was niet heel erg groot, mogelijk doordat bewoners niet op de hoogte waren van deze avond.

Meer informatie over WABP? Of wilt u deelnemen aan de WABP? Kijk op onze website onder het
tabblad WABP.

Website www.sintjut.frl
Met deze site hebben wij een platform gecreëerd waarbij inwoners, verenigingen en ondernemers elkaar kunnen informeren. Ook de centrale agenda is gevuld en wordt actueel gehouden. Als u informatie wilt delen, kan dit bij ons aangeven middels het email adres info@sintjut.frl uw bericht zal dan in de agenda worden toegevoegd.

Jaarvergadering DGS Vrijdagavond 17 maart 2017 zal DGS haar jaarlijkse ledenvergadering houden. Hierbij zal een afvaardiging van de gemeente aanwezig zijn. De mogelijkheid is dan aanwezig om de gemeente tekst en uitleg te vragen over bijvoorbeeld het afgelopen jaar en het komende beleid.

Voorafgaande aan de jaar vergadering heeft DGS een vooroverleg met de gemeente, zodat zij zich kunnen voorbereiden op vragen vanuit het dorp. Heeft u een vraag of een opmerking, die u graag op de ledenvergadering beantwoord zou willen zien?

Mail deze dan voor 1 maart naar secretaris@sintjut.frl of benader één van de bestuursleden.

 

Lid worden van DGS!
Dorpengemeenschap Sintjohannesga e.o. is er voor en namens u.
Mocht u nog geen lid zijn dan kan dit als nog!
Stuurt u een email naar info@sintjut.frl met uw naam, adres, woonplaats en bank- en/ of giro nummer,
en voor slechts €5,- per jaar bent u lid van DGS!


Burendag Buurtvereniging Roun om 'e Toer

Gepost door Dorpsbelang op 08 februari 2017

 

11.png

Zie hier een mooie verrassing de winnende ballon van de burendag 2016 is terecht gekomen
in Noord-Denemarken!!
Helaas was de naam van het kaartje niet meer zichtbaar.
Hieronder het verslag:

 

12.jpg

Subject: WG: luftballon Burendag
To: buurtverenigingrounometoer@gmail.com
Hi there

Today we walked along the Lökken beach (Løkken stranden, Kommune Hjørring) in the very north of Danmark and we found a little orange ballon with a little paper on it about the Burendag 2016. Unfortunately the sea has wiped away the name of the child, who released it to the sky.

In the photos attached, you find the pictures we took about that! Our kinds found them on our Christmas walk along the beach. At the moment, we are for holidays in Danmark,:


Familie Simon

121.jpg


WABP Borden

Gepost door Dorpsbelang op 08 februari 2017

 

sj.jpg

sj1.jpg

 

Onlangs plaatste gemeente De Fryske Marren Wabp (WhatsApp Buurtpreventie Borden) bij de blauwe komborden, daar waar je Rotsterhaule, Sintjohannesga en/of Rohel inrijdt. De Wabp-borden laten weten dat de buurtbewoners een oogje in het zeil houden en sneller verdachte situaties melden bij de politie. Zo maken we het voor inbrekers minder aantrekkelijk om in Lemmer actief te zijn.

Wabp Sintjut

Overal in Nederland maken steeds meer burgers succesvol gebruik van een WhatsApp-groep om hun buurt of wijk veiliger te maken. Inmiddels zijn er al 7.000 groepen actief. Buurtbewoners kunnen elkaar via WhatsApp attent maken op zaken die spelen in de buurt. De gemeente en de politie juichen het initiatief van een WhatsApp-groep van harte toe, omdat buurtbewoners extra ogen en oren zijn in de wijk. Onlangs zijn wij gestart met een WhatsApp-groep buurtpreventie Sintjohannesga/Rotsterhaule e.o. Inmiddels bestaat de groep uit 170 dorpsgenoten.

Doe je mee aan de Whatsapp buurtpreventie?

Aanmelden kan nu al, als je 18 jaar of ouder bent, door je naam en mobiele telefoonnummer
te mailen naar wabp@sintjut.frl
We mailen je dan meer informatie toe.

Ook kun je veel informatie vinden op onze site onder het kopje WABP.

Schermafdruk van 2017-02-08 08-29-55.png

Friesland krijgt steeds meer aanmeldingen van actieve WABP groepen.
Nog even en het zal helemaal rood gekleurd zijn.

 


20 jaar geleden: Elfstedentocht een groot feest

Gepost door Dorpsbelang op 05 januari 2017

Elfstedenwinnares Klasina Seinstra
oersterk door Tom

seinstrainternet.JPG

Vandaag twintig jaar geleden won Klasina Seinstra de Elfstedentocht. Zwanger van haar zoon Tom, bleek achteraf. De twee blikken terug. ,,Troch dy wie ik oergryslik sterk."

Het is knetterdruk in de Elfstedenhal in Leeuwarden. Ouders met kinderen binden bij bosjes de ijzers onder voor een leuk schaatsmiddagje in de kerstvakantie. De kantine zit vol kleine spruiten aan de warme chocomel. Achter de bar fladdert een kortharige dame van het koffieapparaat naar de kassa en de spoelkeuken. ,,Poeh, wat in drokte’’, zegt ze met een glimlach.

Het is Klasina Seinstra (48). De winnares van de vijftiende Elfstedentocht springt even bij in de kantine van de schaatshal die vernoemd is naar de tocht die haar op slag beroemd maakte. Ze hangt er levensgroot aan de muur met een foto van het moment dat ze over de finish komt. Maar de schaatsers hebben er geen benul van dat ze net koffie hebben gekregen van de vrouw die twintig jaar geleden de heldin van de Bonke was. ,,Guon sjogge somtiden al wat raar. Ik ken dy, mar wêrfan?’’ Seinstra vindt het wel grappig.

Op 4 januari 1997 veranderde de toen 28-jarige postbode uit Sint Johannesga in de ijskoningin van de Elfsteden. Na een lijdensweg van 7 uur, 49 minuten en 11 seconden probeerde ze hijgend, huilend en lachend greep te krijgen op iets wat nauwelijks te bevatten was. De Elfstedentocht was gewonnen... door haar! Nu twintig jaar later valt dat gevoel nog amper te omschrijven. ,,It is sa’n bizar iets.’’

Eerste vrouw

Haar zoon Tom (19) luistert, nippend aan een chocomel, naar zijn moeder die vertelt over dringen in de startkooi, de hekken die eindelijk open gaan, de horde mensen. De roes waarin ze naar het ijs rent. ,,Oeral pikefel, myn hert sloech op hol, ik koe wol skrieme. Alles tagelyk. It is ûnfoarstelber wat der dan mei dy bart.’’

Ze vertelt over haar man Henk Jan Meijer, die langs het parcours op een motor meereed en bij Bolsward een bordje ophoog hield: ‘Eerste vrouw’. Over de harde wind en de felle strijd waarin ze verwikkeld raakt met concurrente Greta Smit. Over de sprint naar de finish en hoe ze met botte schaatsen toch als eerste over de eindstreep glijdt.

Tom Meijer: 'Ik ha lêsten noch in BMW ferkocht oan Henk Angenent'

Tom luistert. Hij kent het verhaal, hoewel ze het er niet vaak over hebben thuis in Luxwoude. Het is ook een beetje zijn tocht namelijk. Feitelijk heeft hij hem meegereden. Seinstra bleek achteraf een maand zwanger. Van hem. ,,Dat wist ik op dat momint net, al hie ik wol in faach fermoeden.’’ Ze was ijzersterk, op het NK een paar dagen daarvoor al. Maar met de Tocht helemaal. ,,Ik wie net te hâlden.’’ De hormonen wakkerden oerkrachten aan. ,,Troch dy wie ik oergryslik sterk’’, zegt ze knikkend naar haar zoon.

Tom vindt het wel grappig. Het gegeven dat hij er bij was. Vreselijk knap vindt hij de prestatie van zijn moeder. Trots: ,,Dat sil ik har net samar neidwaan.’’ Schaatsen kan hij wel. Vanaf zijn zevende trainde hij een jaar of drie, maar hield het toen voor gezien. Zijn hart ligt meer bij de racesport. Tot een jaar geleden kartte hij op het hoogste niveau. ,,Ik ha mear de genen fan ús heit. Dy die ek oan autocross.’’

Marathontalenten

Hij stort zich nu volledig op zijn baan als verkoper bij autobedrijf A6 in Lemmer, het bedrijf van zijn ouders. ,,Ik ferkeapje sa’n 25 auto’s yn’e wike.’’ En hij mag dan geen schaatser zijn, de Elfstedentocht sijpelt wel de garage binnen. ,,Ik ha lêsten noch in BMW ferkocht oan Henk Angenent.’’

Klasina werkt mee in het familiebedrijf, ze doet de administratie. Daarnaast is schaatsen nog steeds dagelijkse business. Ze geeft les in de Leeuwarder hal, net als in Thialf in Heerenveen, waar ze marathontalenten traint. Wekelijks rijdt ze nog haar rondjes met Greta Smit, die tweede werd, en Boukje Bron, de nummer drie van destijds.

Die Tocht, die blijft altijd onderdeel van haar leven. Thuis liggen de medaille en het kruisje. Ze geeft soms lezingen, draaft op in televisieprogramma’s en geeft interviews. Hoe langer het geleden is, hoe meer ze voelt hoe bijzonder het eigenlijk is. ,,It besef fan de prestaasje.’’
Bron: Leeuwarder Courant 4 januari 2017

 

Video: Elfstedentocht 1997: Seinstra wint bij de vrouwen.
De zwangere Klasina Seinstra wint bij de vrouwen!
Ze blijft Gretha Smit nipt voor. De vrouwen finishen een uur na de mannen.
Bron: NOS 4 januari 2017

d0a09611bddae7702696be36765d9d36_o.jpg

 

Video: 20 jaar geleden: Elfstedentocht een groot feest!
Friesland stond compleet op zijn kop, precies twintig jaar geleden.
Toen werd de voorlopig laatste Elfstedentocht verreden.
De wedstrijd werd gewonnen door spruitjesteler Henk Angenent.

De tocht was relatief zwaar. Er stond een flinke wind, kracht 5 tot 6 en het vroor de hele dag (-6 graden in de ochtend tot maximaal -3 graden in de middag). De combinatie van wind en kou leverde gevoelstemperaturen op tussen -10 en -15°C en ongeveer -18°C tijdens windvlagen. Toch was het de hele dag een groot feest.
Bron: Hart van Nederland 4 januari 2017

Video: Klasina Seinstra sjocht werom op de Alvestêdetocht 1997
Doe't se as earste frou binnenkaam by de Alvestêdetocht fan 1997 wie se yn ferwachting fan har soan Tom.
No sjocht Klasina Seinstra nei tweintich jier werom op dy tocht tegearre mei har soan.
Kin Tom likegoed reedride as syn mem?
Bron: Omrop Fryslân 4 januari 2017

Video: IJzelpret in Fryslân en Klasina Seinstra op houtjes
Naast de gevaren die de ijzel met zich meebrengt, is er ook veel vermaak.
Overal worden filmpjes doorgegeven via de sociale media. We laten er een paar zien.
Ook Elfstedentocht-winnares Klasina Seinstra vermaakte zich woensdag heel goed met de ijzel in haar straat.
Ze reed op houtjes en vond het 'machtig mooi!'.
Klasina Seinstra was de eerste vrouw die bij de Elfstedentocht van 1997 over de finish kwam.
Bron: Omrop Fryslân 6 januari 2016

klasina.jpeg

 

 


Klaverjasmiddag in de kantine

Gepost door Dorpsbelang op 21 december 2016

 

15625933_1036078873187322_5593445988978451621_o.jpg

Het was afgelopen zaterdag een spannende klaverjasmiddag in de kantine met 32 deelnemers.
Na een lange speelmiddag was er om 19:30 uur de prijsuitreiking. Uitslag 2016:
1e prijs Jessica Elsinga
2e prijs: Henk de Vries
3e prijs Johan Bijker
Met dank aan Sjirk Elsinga voor de organisatie en de Sponsorcommissie voor de prijzen.
Voor verdere uitslagen en speelrondes lees meer op de:
http://www.vvdwp.nl/1/3019/uitslag-dwp-klaverjassen/


Vogelgriep: wat moet ik doen als ik een dode watervogel aantref?

Gepost door Dorpsbelang op 12 december 2016

Vogelgriep: wat moet ik doen als ik een dode watervogel aantref?(12-12-2016)

Op verschillende plaatsen in Fryslân zijn dode vogels gevonden en bij een aantal dode vogels is vogelgriep type H5N8 geconstateerd.

Als u drie of meer dode watervogels (eenden, ganzen, zwanen) aantreft, dan kunt u dit melden via het milieu-alarmnummer: (058) 212 24 22. Voorkom besmetting door direct contact met de dode vogels te mijden en raak de kadavers niet met uw blote handen aan.

Meer informatie over de vogelgriep en de laatste stand van zaken in de provincie Fryslân vindt u op de website van de Veiligheidsregio.

eend.jpg


Tuincentrum de Koning siert kerstbomen in Tjongerschans

Gepost door Dorpsbelang op 07 december 2016

15390699_1173233269425779_4553357708168326887_n.jpg

 

Gisterenavond mocht Tuincentrum de Koning voor de 4e keer achtereen 2 kerstbomen opsieren bij ziekenhuis Tjongerschans in Heerenveen. Het is een hele organisatie maar bovenal een eer om wederom 2 kerstbomen te mogen opsieren met een enorme hoogte. En zie hier het resultaat van twee opgesierde kerstbomen bij ziekenhuis Tjongerschans in Heerenveen, wij kijken trots terug op dit mooie resultaat!


Haulstersingel weer open in het nieuwe jaar

Gepost door Dorpsbelang op 07 december 2016

DSC_3374.jpg

Haulstersingel weer open in het nieuwe jaar

JOURE – De Haulstersingel is vanaf 1 januari 2017 weer geopend voor al het verkeer.
De weg wordt weer in de oorspronkelijke staat teruggebracht.

Dit betekent dat de fietsafscheiding verdwijnt en dat de verkeerslichten worden weggehaald.
Op deze manier kan het verkeer weer in twee richtingen passeren.

De werkzaamheden lopen volgens planning. Wel zal er tot het einde van het jaar nog veel transport plaatsvinden om het zand en het IBC (ophoogmateriaal afkomstig uit afvalverbrandingsovens) tijdig op de juiste plek te krijgen. In het nieuwe jaar zal er geen zandtransport meer plaatsvinden via de Haulstersingel.


Pagina groot artikel in het Friesch dagblad van 17 november.

fd.jpg

Geschiedenis

Modderman bv Koek-Banket-Friese bakkerijprodukten is door Minne's grootvader in 1916 opgericht. Op precies dezelfde plaats waar grootvader in Rotsterhaule begon, wordt nog steeds geproduceerd. Van het zelfstandige familiebedrijf Modderman koek-banket-Friese bakkerijproducten vertegenwoordigt Minne Modderman de 3e generatie.

In 1954 probeerde Modderman bv als eerste verpakkingsmateriaal van een speciale firma. De blikken of bussen werden verruild voor heatsealing zakken. Het bleek dat het product ook langer vers en bros bleef in deze verpakking. De vraag nam toe en wederom moest er uitgebreid worden en kwam er een hypermoderne volautomatische oven, deegmachine en vormmachine. In 1965 trok de stichter van het bakkersbedrijf zich terug. De zaak werd met veel toewijding en enthousiasme voort gezet. De drie zoons zorgden voor vernieuwing en uitbreiding van machines en gebouwen in verband met de stijgende vraag, ook in het buitenland. In 1969 deed de 3e generatie mee in het bedrijf. Dat was opnieuw een Minne Modderman.

In 1979 werd de derde generatie Modderman mede-eigenaar en in 1996 DGA omdat vader Piet, als laatste van de 3 broers ermee stopte. Eind jaren 80 verdween het brood uit het assortiment. Dat paste niet meer in het bedrijfsbeeld van Modderman bv. Vier jaar later ging Modderman bv zich nog meer toeleggen op een gestroomlijnd assortiment koek en seizoensgebonden banket. Als seizoenproduct werden er pepernoten en kruidnoten gebakken volgens oud Fries recept, en dit in grote hoeveelheden. Alle afdelingen werden geautomatiseerd, zodat het puur ambachtelijke aspect grotendeels uit de bakkerij verdween; echter niet de aloude ambachtelijke kwaliteit. Het vizier werd gericht op de export en de groei van de omzet. Wij sluiten niet uit dat het positieve imago en de gezonde uitstraling van Friesland heeft bijgedragen aan de gunstige ontwikkeling van het bedrijf.


Carbid schieten op oudejaarsdag?

Gepost door Dorpsbelang op 22 november 2016

Carbid schieten op oudejaarsdag?

carbidschieten.png

Carbid schieten is wettelijk verboden, ook tijdens oud en nieuw. Maar, het is binnen onze gemeente een traditie geworden die we op oudejaarsdag niet helemaal willen verbieden. De burgemeester kan daarom gebieden aanwijzen waar carbid schieten, onder voorwaarden, is toegestaan.

Meld de locatie op tijd aan voor toestemming

Iedereen die op oudejaarsdag in gemeente De Fryske Marren carbid wil schieten, moet een locatie doorgeven aan de gemeente. Carbid schieten mag alleen op oudejaarsdag tussen 10.00 uur en 17.00 uur op de daarvoor aangewezen locaties. Let op: aanwijzing van locaties gebeurt alleen na aanmelding voor toestemming.

De Bewust Oplettende Carbid-Knaller

Omdat het aantal carbid-knallers sinds de nieuwe vuurwerkwet van 2014 explosief is gestegen, is het aantal (ernstige) ongevallen helaas ook toegenomen. Zorg daarom dat er altijd een Bewust Oplettende Carbid-knaller (BOCK) aanwezig is. De BOCK is op de hoogte van de vijf tips die Brandwondencentrum Groningen, Brandweer Drenthe en Stichting Carbidschieten Drenthe geven over veilig carbidschieten. De vijf tips vindt u op de flyer van De Bock. (link naar flyer van BOCK)

Aanmelden carbid schieten

U kunt uw locatie aanmelden door het aanmeldformulier in te vullen . U kunt uw aanvraag uiterlijk tot vrijdag 9 december 2016 bij ons indienen.

Te downloaden:


Dag lieve kinderen en ouders van Sintjohannesga en omstreken

Gepost door Dorpsbelang op 15 november 2016

 

Dag lieve kinderen en ouders van Sintjohannesga en omstreken,

gisteren ben ik met mijn pieten aangekomen in een best wel "koud" Nederland.

Aanstaande zaterdag 19 November kom ik met mijn pieten Sintjohannesga en omstreken bezoeken.
Sint en zijn pieten willen jullie graag verwelkomen bij de Doarpsfinne om 13:30uur,.

Vervolgens maakt Sinterklaas en zijn pieten een rondrit door onze dorpen, die zal eindigen bij de zaal Rus'an .

(Dit jaar is er weer iets bijzonders aan de hand, alles gaat verkeerd, kijk regelmatig even op Sintjutterklaas- facebook !!)

Aansluitend na de intocht is er dit jaar een pietenbingo!!!
Oh wat een feest, voor ieder een prijs !!!

En op 23 November wordt er een bijzonder evenement georganiseerd door de pieten..........

Maar dat lieve kinderen, dat zien jullie op sintjutterklaas.nl en op school #deTrieme - #deSchakel in Sintjohannesga#

#checksintjutterklaas.nl)

Tot zaterdag allemaal!!!
Groetjes Sint en zijn pieten

 


This site uses cookies. Some of the cookies we use are essential for parts of the site to operate and have already been set. You may delete and block all cookies from this site, but parts of the site will not work.